بریکت خاکستر مخصوص کوره برقی

قدرت یک بریکت تنها بیش از 800N است. محتوای آهن بیش از 50٪ است. محتوای اکسید کلسیم فعال می تواند به بیش از 15٪ برسد. علاوه بر این ، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجه است.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی