سیستم خلبان

خط تأیید گلوله کربن ، پروژه علمی و فناوری 863 از دانشگاه شمال شرقی است. تصویب شده است پودر آهن و ذغال سنگ خام قبل از فشار دادن به یک توپ گرم می شوند و مخلوط می شوند. با توجه به بودجه تنگ پروژه ، پیکربندی سیستم نسبتاً ساده است.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی